ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Το τμήμα της Μουσικής Προπαιδείας απευθύνεται σε προνήπια και νήπια 4- 6 ετών. Στόχος της Μουσικής Προπαιδείας αποτελεί η γνώση και η μάθηση μέσα από την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Μέσω της ενεργητικής ακρόασης ηχοϊστοριών, παραμυθιών και τραγουδιών αλλά και μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες τα παιδιά αναπτύσσουν την αίσθηση της ακοής, την κίνηση, την ομαδικότητα, τη μνήμη, την αυτοσυγκέντρωση και τη δημιουργικότητα. Εξερευνούν βασικά στοιχεία της μουσικής, του ρυθμού, των ηχοχρωμάτων, του τονικού ύψους, της αρμονίας των μελωδιών.

Η ρυθμική αγωγή είναι βασικό στοιχείο της μουσικής προπαιδείας και επιτυγχάνεται με εκμάθηση απλής τεχνικής κρουστών οργάνων, ρυθμικών και μελωδικών. Σύμφωνα με μελέτες της παιδοψυχολογίας και της μουσικής ψυχολογίας, όσο πιο μικρά τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική τόσο ταχύτερα αναπτύσσουν τις ακουστικές και φωνητικές τους ικανότητες.
Τα μαθήματα είναι ομαδικά σε ολιγομελή τμήματα διαρκείας 60’ από καταξιωμένη μουσικοπαιδαγωγό.

Music Class