ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ

Η σημασία της μουσικής για την ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού έχει επισημανθεί από πολυάριθμες έρευνες τα τελευταία χρόνια. Ο γνωστός μουσικοπαιδαγωγός Gordon έχει χαρακτηρίσει τα πρώτα χρόνια των παιδιών ως περίοδο της ανάπτυξης των μουσικών ικανοτήτων. Από τον πρώτο κιόλας χρόνο τα παιδιά πειραματίζονται με τους ήχους, τη διάρκεια και το ρυθμό. Παράλληλα, έρευνες έχουν δείξει ότι τα μωρά έχουν μουσική αντίληψη, μπορούν δηλαδή να ξεχωρίσουν το τονικό ύψος, ικανότητα απαραίτητη και για την κατάκτηση της γλώσσας. Είναι εμφανές ότι κυρίως στα πρώτα χρόνια των παιδιών, η ανάπτυξη της γλώσσας και της μουσικής ακολουθούν παράλληλη πορεία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες παιδιών 1-3 χρονών με την παρουσία και ενεργή συμμετοχή των γονέων στο μάθημα, 45’ την εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία από δραστηριότητες, όπως τραγουδοπαιχνίδια, απλές δραματοποιήσεις, μιμητικές κινήσεις, επαφή με κρουστά όργανα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του ρυθμού, την ακουστική αντίληψη, την μουσική ενεργοποίηση, σωματική και συναισθηματική έκφραση, τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και την διασκέδαση.

Music Class